beplay全站app安卓社:08月14日国内商品期货主力合约价格表
http://www.100ppi.com 2020年08月14日 来源:beplay全站app安卓社
商品名称
主力合约
结算价
涨跌
成交量
持仓量
单位
上海期货交易所
天然橡胶
2101 
12390 
75 
283748 
205346 
元/吨 
2009 
16100 
130 
29185 
19126 
元/吨 
2009 
49890 
-590 
142788 
106431 
元/吨 
2009 
14365 
5 
98283 
118139 
元/吨 
2009 
19350 
-50 
180983 
79984 
元/吨 
黄金
2012 
422.98 
5.44 
368224 
240748 
元/克 
螺纹钢
2010 
3786 
-1 
682535 
1008694 
元/吨 
线材
2010 
4030 
0 
11 
元/吨 
纸浆
2012 
4580 
8 
89288 
110950 
元/吨 
石油沥青
2012 
2662 
-10 
475341 
563611 
元/吨  
白银
2012 
6267 
254 
4747297 
583410 
元/千克 
热轧卷板
2010 
3922 
9 
167757 
416233 
元/吨 
2010 
142190 
20 
41132 
25011 
元/吨 
2010 
113160 
520 
526188 
133275 
元/吨 
不锈钢
2010 
14180 
0 
26546 
31334 
元/吨 
郑州商品交易所
PTA
2101 
3768 
-6.00 
474951 
1128937 
元/吨 
菜籽粕
2101 
2297 
19.00 
236158 
223686 
元/吨 
菜籽油OI
2101 
8524 
23.00 
188987 
120216 
元/吨 
纯碱
2009 
1391 
-17.00 
267395 
88112 
元/吨 
硅铁
2010 
5716 
-46.00 
64128 
62799 
元/吨 
白糖
2101 
5092 
34.00 
651162 
503347 
元/吨 
甲醇MA
2101 
1908 
-8.00 
433679 
714875 
元/吨 
玻璃
2101 
1841 
3.00 
1047918 
536998 
元/吨 
油菜籽
2009 
6007 
0.00 
元/吨 
棉花
2101 
12805 
-10.00 
200131 
300620 
元/吨 
棉纱
2101 
19980 
-10.00 
5537 
6195 
元/吨 
普麦
2103 
2384 
14.00 
元/吨 
强麦WH
2009 
2562 
-23.00 
111 
461 
元/吨 
尿素
2101 
1651 
-32.00 
95688 
40117 
元/吨 
动力煤ZC
2009 
568.6 
-3.00 
115055 
96145 
元/吨 
锰硅
2009 
6500 
-54.00 
88764 
67184 
元/吨 
大连商品交易所
乙二醇
2101 
3913 
21 
83807 
145249 
元/吨 
铁矿石
2101 
831.5 
7.5 
706167 
601106 
元/干吨 
豆粕
2101 
2899 
33 
963009 
1305283 
元/吨 
豆油
2101 
6378 
32 
526567 
560458 
元/吨 
豆二
2010 
3359 
58 
56245 
26096 
元/吨 
豆一
2009 
4694 
5 
105509 
74594 
元/吨 
苯乙烯
2009 
5431 
-4 
53194 
84746 
元/吨 
胶合板
2009 
213.75 
0 
元/张 
聚氯乙烯
2101 
6445 
10 
73848 
131082 
元/吨 
聚乙烯
2101 
6985 
15 
123809 
206156 
元/吨 
聚丙烯
2101 
7452 
37 
143147 
174364 
元/吨 
纤维板
2009 
1243.5 
-8 
402 
797 
元/张 
玉米淀粉
2101 
2622 
26 
71096 
52302 
元/吨 
玉米
2101 
2272 
45 
1391064 
1136517 
元/吨 
焦煤
2009 
1194.5 
1 
29387 
43072 
元/吨 
焦炭
2009 
1993 
2.5 
79365 
71205 
元/吨 
液化石油气
2011 
3841 
-21 
102324 
82443 
元/吨 
棕榈油
2101 
5642 
30 
628634 
330663 
元/吨 
鸡蛋
2010 
3572 
-30 
137178 
147099 
元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
beplay全站app安卓社:08月14日国外商品期货主力合约价格表
http://www.100ppi.com 2020年08月14日 来源:beplay全站app安卓社
商品名称
主力合约
结算价
涨跌
成交量
持仓量
单位
上海期货交易所
天然橡胶
2101 
12390 
75 
283748 
205346 
元/吨 
2009 
16100 
130 
29185 
19126 
元/吨 
2009 
49890 
-590 
142788 
106431 
元/吨 
2009 
14365 
5 
98283 
118139 
元/吨 
2009 
19350 
-50 
180983 
79984 
元/吨 
黄金
2012 
422.98 
5.44 
368224 
240748 
元/克 
螺纹钢
2010 
3786 
-1 
682535 
1008694 
元/吨 
线材
2010 
4030 
0 
11 
元/吨 
纸浆
2012 
4580 
8 
89288 
110950 
元/吨 
石油沥青
2012 
2662 
-10 
475341 
563611 
元/吨  
白银
2012 
6267 
254 
4747297 
583410 
元/千克 
热轧卷板
2010 
3922 
9 
167757 
416233 
元/吨 
2010 
142190 
20 
41132 
25011 
元/吨 
2010 
113160 
520 
526188 
133275 
元/吨 
不锈钢
2010 
14180 
0 
26546 
31334 
元/吨 
郑州商品交易所
PTA
2101 
3768 
-6.00 
474951 
1128937 
元/吨 
菜籽粕
2101 
2297 
19.00 
236158 
223686 
元/吨 
菜籽油OI
2101 
8524 
23.00 
188987 
120216 
元/吨 
纯碱
2009 
1391 
-17.00 
267395 
88112 
元/吨 
硅铁
2010 
5716 
-46.00 
64128 
62799 
元/吨 
白糖
2101 
5092 
34.00 
651162 
503347 
元/吨 
甲醇MA
2101 
1908 
-8.00 
433679 
714875 
元/吨 
玻璃
2101 
1841 
3.00 
1047918 
536998 
元/吨 
油菜籽
2009 
6007 
0.00 
元/吨 
棉花
2101 
12805 
-10.00 
200131 
300620 
元/吨 
棉纱
2101 
19980 
-10.00 
5537 
6195 
元/吨 
普麦
2103 
2384 
14.00 
元/吨 
强麦WH
2009 
2562 
-23.00 
111 
461 
元/吨 
尿素
2101 
1651 
-32.00 
95688 
40117 
元/吨 
动力煤ZC
2009 
568.6 
-3.00 
115055 
96145 
元/吨 
锰硅
2009 
6500 
-54.00 
88764 
67184 
元/吨 
大连商品交易所
乙二醇
2101 
3913 
21 
83807 
145249 
元/吨 
铁矿石
2101 
831.5 
7.5 
706167 
601106 
元/干吨 
豆粕
2101 
2899 
33 
963009 
1305283 
元/吨 
豆油
2101 
6378 
32 
526567 
560458 
元/吨 
豆二
2010 
3359 
58 
56245 
26096 
元/吨 
豆一
2009 
4694 
5 
105509 
74594 
元/吨 
苯乙烯
2009 
5431 
-4 
53194 
84746 
元/吨 
胶合板
2009 
213.75 
0 
元/张 
聚氯乙烯
2101 
6445 
10 
73848 
131082 
元/吨 
聚乙烯
2101 
6985 
15 
123809 
206156 
元/吨 
聚丙烯
2101 
7452 
37 
143147 
174364 
元/吨 
纤维板
2009 
1243.5 
-8 
402 
797 
元/张 
玉米淀粉
2101 
2622 
26 
71096 
52302 
元/吨 
玉米
2101 
2272 
45 
1391064 
1136517 
元/吨 
焦煤
2009 
1194.5 
1 
29387 
43072 
元/吨 
焦炭
2009 
1993 
2.5 
79365 
71205 
元/吨 
液化石油气
2011 
3841 
-21 
102324 
82443 
元/吨 
棕榈油
2101 
5642 
30 
628634 
330663 
元/吨 
鸡蛋
2010 
3572 
-30 
137178 
147099 
元/500千克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
beplay全站app安卓社:08月14日国内外商品期货主力合约价格对比表
http://www.100ppi.com 2020年08月14日 来源:beplay全站app安卓社
商品
国内
国外
内外差(¥)
交易所
合约
价格(¥)
交易所
合约
价格
单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海beplay全站app安卓社信息服务有限公司对beplay全站app安卓社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,beplay全站app安卓社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com