beplay全站app安卓社:10月15日国内商品期货主力合约价格表
http://www.100ppi.com 2020年10月15日 来源:beplay全站app安卓社
商品名称
主力合约
结算价
涨跌
成交量
持仓量
单位
上海期货交易所
天然橡胶
2101 
13375 
70 
339321 
209930 
元/吨 
2011 
14485 
-105 
26692 
24805 
元/吨 
2011 
51240 
-70 
120308 
107577 
元/吨 
2011 
14660 
15 
95120 
127023 
元/吨 
2011 
19130 
-65 
164537 
83496 
元/吨 
黄金
2012 
404.06 
0.98 
146674 
187346 
元/克 
螺纹钢
2101 
3604 
-18 
955489 
1163027 
元/吨 
线材
2101 
3900 
-9 
元/吨 
纸浆
2012 
4700 
22 
130683 
118445 
元/吨 
石油沥青
2012 
2372 
46 
852559 
550193 
元/吨  
白银
2012 
5164 
23 
1384946 
546761 
元/千克 
热轧卷板
2101 
3727 
-44 
261939 
315110 
元/吨 
2012 
146420 
310 
32215 
27429 
元/吨 
2012 
117900 
1230 
621042 
117305 
元/吨 
不锈钢
2012 
14415 
120 
30168 
36146 
元/吨 
郑州商品交易所
PTA
2101 
3570 
56.00 
1999602 
1895662 
元/吨 
菜籽粕
2101 
2493 
-6.00 
544137 
304676 
元/吨 
菜籽油OI
2101 
9125 
-8.00 
411830 
142063 
元/吨 
纯碱
2101 
1694 
-16.00 
428960 
122705 
元/吨 
硅铁
2101 
5904 
-24.00 
32437 
63551 
元/吨 
白糖
2101 
5293 
23.00 
488761 
398165 
元/吨 
甲醇MA
2101 
2043 
1.00 
1106722 
1047059 
元/吨 
玻璃
2101 
1728 
-12.00 
1333121 
558810 
元/吨 
油菜籽
2011 
5515 
0.00 
元/吨 
棉花
2101 
14320 
190.00 
499844 
399024 
元/吨 
棉纱
2101 
21350 
325.00 
17601 
11054 
元/吨 
普麦
2103 
2457 
0.00 
元/吨 
强麦WH
2101 
2690 
-6.00 
94 
510 
元/吨 
尿素
2101 
1653 
4.00 
84235 
43289 
元/吨 
动力煤ZC
2011 
605.4 
-4.00 
158504 
101466 
元/吨 
锰硅
2101 
6148 
6.00 
117658 
131052 
元/吨 
大连商品交易所
乙二醇
2101 
3923 
5 
234640 
193252 
元/吨 
铁矿石
2101 
790.5 
-14.5 
700040 
696921 
元/干吨 
豆粕
2101 
3234 
4 
999043 
1311873 
元/吨 
豆油
2101 
7120 
-18 
700147 
537791 
元/吨 
豆二
2012 
3752 
-7 
39578 
15767 
元/吨 
豆一
2101 
4550 
20 
136418 
106286 
元/吨 
苯乙烯
2101 
6180 
18 
209420 
143840 
元/吨 
胶合板
2012 
215.25 
0 
元/张 
聚氯乙烯
2101 
6865 
-10 
139130 
235183 
元/吨 
聚乙烯
2101 
7380 
-65 
290885 
268423 
元/吨 
聚丙烯
2101 
7945 
-8 
544717 
366978 
元/吨 
纤维板
2011 
1207.5 
7.5 
666 
616 
元/张 
玉米淀粉
2101 
2877 
-18 
149528 
141675 
元/吨 
玉米
2101 
2549 
-26 
1127609 
1411372 
元/吨 
焦煤
2101 
1340.5 
-2 
53389 
102887 
元/吨 
焦炭
2101 
2083 
-8.5 
192908 
156903 
元/吨 
液化石油气
2011 
3796 
73 
138288 
38601 
元/吨 
棕榈油
2101 
6198 
-22 
1102219 
395763 
元/吨 
鸡蛋
2011 
3491 
-61 
253900 
99536 
元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
beplay全站app安卓社:10月15日国外商品期货主力合约价格表
http://www.100ppi.com 2020年10月15日 来源:beplay全站app安卓社
商品名称
主力合约
结算价
涨跌
成交量
持仓量
单位
上海期货交易所
天然橡胶
2101 
13375 
70 
339321 
209930 
元/吨 
2011 
14485 
-105 
26692 
24805 
元/吨 
2011 
51240 
-70 
120308 
107577 
元/吨 
2011 
14660 
15 
95120 
127023 
元/吨 
2011 
19130 
-65 
164537 
83496 
元/吨 
黄金
2012 
404.06 
0.98 
146674 
187346 
元/克 
螺纹钢
2101 
3604 
-18 
955489 
1163027 
元/吨 
线材
2101 
3900 
-9 
元/吨 
纸浆
2012 
4700 
22 
130683 
118445 
元/吨 
石油沥青
2012 
2372 
46 
852559 
550193 
元/吨  
白银
2012 
5164 
23 
1384946 
546761 
元/千克 
热轧卷板
2101 
3727 
-44 
261939 
315110 
元/吨 
2012 
146420 
310 
32215 
27429 
元/吨 
2012 
117900 
1230 
621042 
117305 
元/吨 
不锈钢
2012 
14415 
120 
30168 
36146 
元/吨 
郑州商品交易所
PTA
2101 
3570 
56.00 
1999602 
1895662 
元/吨 
菜籽粕
2101 
2493 
-6.00 
544137 
304676 
元/吨 
菜籽油OI
2101 
9125 
-8.00 
411830 
142063 
元/吨 
纯碱
2101 
1694 
-16.00 
428960 
122705 
元/吨 
硅铁
2101 
5904 
-24.00 
32437 
63551 
元/吨 
白糖
2101 
5293 
23.00 
488761 
398165 
元/吨 
甲醇MA
2101 
2043 
1.00 
1106722 
1047059 
元/吨 
玻璃
2101 
1728 
-12.00 
1333121 
558810 
元/吨 
油菜籽
2011 
5515 
0.00 
元/吨 
棉花
2101 
14320 
190.00 
499844 
399024 
元/吨 
棉纱
2101 
21350 
325.00 
17601 
11054 
元/吨 
普麦
2103 
2457 
0.00 
元/吨 
强麦WH
2101 
2690 
-6.00 
94 
510 
元/吨 
尿素
2101 
1653 
4.00 
84235 
43289 
元/吨 
动力煤ZC
2011 
605.4 
-4.00 
158504 
101466 
元/吨 
锰硅
2101 
6148 
6.00 
117658 
131052 
元/吨 
大连商品交易所
乙二醇
2101 
3923 
5 
234640 
193252 
元/吨 
铁矿石
2101 
790.5 
-14.5 
700040 
696921 
元/干吨 
豆粕
2101 
3234 
4 
999043 
1311873 
元/吨 
豆油
2101 
7120 
-18 
700147 
537791 
元/吨 
豆二
2012 
3752 
-7 
39578 
15767 
元/吨 
豆一
2101 
4550 
20 
136418 
106286 
元/吨 
苯乙烯
2101 
6180 
18 
209420 
143840 
元/吨 
胶合板
2012 
215.25 
0 
元/张 
聚氯乙烯
2101 
6865 
-10 
139130 
235183 
元/吨 
聚乙烯
2101 
7380 
-65 
290885 
268423 
元/吨 
聚丙烯
2101 
7945 
-8 
544717 
366978 
元/吨 
纤维板
2011 
1207.5 
7.5 
666 
616 
元/张 
玉米淀粉
2101 
2877 
-18 
149528 
141675 
元/吨 
玉米
2101 
2549 
-26 
1127609 
1411372 
元/吨 
焦煤
2101 
1340.5 
-2 
53389 
102887 
元/吨 
焦炭
2101 
2083 
-8.5 
192908 
156903 
元/吨 
液化石油气
2011 
3796 
73 
138288 
38601 
元/吨 
棕榈油
2101 
6198 
-22 
1102219 
395763 
元/吨 
鸡蛋
2011 
3491 
-61 
253900 
99536 
元/500千克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
beplay全站app安卓社:10月15日国内外商品期货主力合约价格对比表
http://www.100ppi.com 2020年10月15日 来源:beplay全站app安卓社
商品
国内
国外
内外差(¥)
交易所
合约
价格(¥)
交易所
合约
价格
单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海beplay全站app安卓社信息服务有限公司对beplay全站app安卓社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,beplay全站app安卓社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com